מיפוי לצורך שימור מבנים

שימור מבנה, הינו פרויקט בניה עבור מבנה, המוגדר כמבנה לשימור.
מטרת הפרויקט, היא להחזיר את המבנה ממצבו המתיישן, לחזית המושלמת והמדויקת בימים בו נבנה. זאת, באופן מדויק, ומבלי לפגוע או לסטות מחזיתות המבנה ההיסטוריות, שתוכננו ובוצעו לראשונה.
פרויקט שימור מבנים, מורכב משימור ותיעוד החזיתות, ולבנייה מחודשת הכוללת את כל התשתיות של פנים המבנה.
לעיתים אף משולבת בניה מודרנית חדשה של קומה או שתיים, על גג המבנה המקורי.
התוצאה המתקבלת, היא מבנה שחזיתו מסוגננת ויפה, ובתוכו דירות חדשות ונוחות.
המבנים לשימור מתחלקים לשלושה סגנונות: הסגנון הבינלאומי "באוהאוס" בין שנים 1931-1960
הסגנון האקלקטי בין שנים 1921-1931, והסגנון המיוחד של מבנים שנבנו עד שנת 1920.

התקנים במקרים של מדידה ומיפוי לצורך שימור מבנים, הינם מחמירים ביותר.
יש לתרגם את האלמנטים של המבנה האמנותי לשפה מתמטית, ולבצע את החישובים הנדרשים.
הניסוח הגיאומטרי-אנליטי של המבנה הישן, והאפשרות לשחזרו למצבו החדש וללא טעות, דורשת מיומנות ואיכות מדידה ברמה הגבוהה ביותר.
כל סטייה מהמודל הבנוי המקורי, יגרום להעתקה בלתי נכונה של המבנה החדש.
לעיתים, אף נדרשנו למפות ציורי קיר וסדקים בקירות של בתי כנסת שנשרפו, והותירו שרידי קירות בלבד.
המודד המוסמך הוא האחראי לתרגם באופן נקי ומדויק, את חזית המבנה ולהעביר את הנתונים לקבצים ממוחשבים.
זהו הבסיס לאדריכלים בעבודת התכנון והשימור, כאשר מולם נתון מדויק של המצב הקיים, לעומת תמונות ומסמכי תיעוד שאספו מארכיוני העיר.

מומלץ לבחור בעל מקצוע אמין, מהימן ומנוסה ביותר, בביצוע מדידות לעבודות שימור מבנים.

דוגמת תוכנית מדידה להורדה