מודד, מהנדס או מודד מוסמך

מודד, מהנדס או מודד מוסמך- מה ההבדל ומהי החשיבות?

מודד מוסמך הינו בעל מקצוע בתחום ההנדסה הגיאודטית העוסקת במיפוי ומדידות בקרקע באוויר ובים.

תואר מודד מוסמך כיום מותנה בסיום לימודי הנדסה במכון הטכנולוגי לישראל – הטכניון- במסלול ההנדסה הגיאודטית וקבלת תואר מהנדס גיאודטי.

בתום תקופת הלימודים – בהם נרכש ידע תיאורטי הנדסי חשוב על ערך וחשיבות המקצוע והמתבצעות בחינות תיאורטיות ומעשיות בתחומי הפיסיקה, אסטרונומיה, הנדסה, בניין וכמובן מדידות – מתקבל התואר "מוסמך למדעים בהנדסה גיאודטית".

תואר זה אינו מקנה למהנדס את התואר מודד מוסמך!

מה הופך מוסמך למדעים למודד מוסמך?

על מנת לקבל תואר מודד מוסמך ולעסוק בתחום המדידות ההנדסיות בארץ, על מסיים התואר ההנדסי לעבור תקופה של שנתיים בה הוא מתמחה באחד ממשרדי המדידות הוותיקים והמוסמכים שיש.

בתקופת ההתמחות לומד המהנדס הגיאודטי את מקצוע המדידות ברמה הפרקטית ורוכש ניסיון בתחום כך שיכיר את כל תחומי הפעילות, רמות דיוק שעל המודד להגיע, אופי עבודת המודד, התנהלות בפרויקטים, למידת המכשור ואופי עבודתו הכללית של מודד מוסמך.

במשך זמן ההתמחות על המהנדס הגיאודטי (לעתיד – מודד מוסמך) להכין מספר תוכניות לצורך רישום – שיבוקרו ויבדקו על ידי בעל המשרד בו הוא עורך את ההתמחות – ולהגישם לבדיקה במרכז למיפוי ישראל.

רק לאחר אישור המרכז למיפוי ישראל על כשרות תוכניות אלו וסיום תקופת ההתמחות מקבל המהנדס הגיאודטי רישיון מדידה ואת התואר "מודד מוסמך" ממדינת ישראל.

האפשרויות של מודד מוסמך

כעת המהנדס הגיאודטי הוא גם בעל תואר מודד מוסמך והוא רשאי לעסוק בתחום המדידות ,לערוך תוכניות מדידה בתחומיי העניין שבו יחליט לעסוק ולחתום כבעל רישיון מדידה על תוכניות אלו.

חשיבות רבה ניתנת בידיי המודד המוסמך בכל פרויקט הנדסי בשלבי התכנון וכן בביצוע.

 

תפקידו של מודד מוסמך

המקצוע "מודד מוסמך" נועד לתרגם אלמנטים הנדסיים הבנויים על פני המרחב האווירי של מעטפת כדור הארץ לשפה מדעית אשר תדע להגדיר כל קו על גבי תשריט בצורה מדויקת וללא סטיות מהמציאות.

מקצוע זה נועד למפות את המציאות במקסימום דיוק על פי התקנים והחוקים.

על פני המרחב הארצי קיימים קווים המגדירים את מיקומם החוקי של תשריטים הנדסיים או תשריטי קרקעות המוגדרים על פי חוק התכנון והבניה כגבולות של נכסים פרטיים או ציבוריים הידועים בשפה המקצועית כגבולות גושים וחלקות.

חשיבות הדיוק והמקצועיות של מודד מוסמך

כל סטייה מההגדרה החוקית של קו מדעי תגרום לתקלות רבות במהלך תהליך הבניה והפיתוח אשר לביסוסן נערכה המפה ובה הוגדרו כל האלמנטים שהופכים אותה למסמך חוקי, אשר מסתמך על חוקים מדעיים ומרכיב בשלמותו מערכת של נקודות וקווים. כל הגדרה שגויה של אחד או יותר מהעצמים הבונים את התשריט המושלם והחתום על ידי מודד מוסמך, הופך את התשריט כולו החוקי מ- תשלובת מורכבת של קווים ונקודות מחושבות וידועות ל- מארג אסטטי בנוי יפה אך איננו משקף את נכונותו של המסמך, איננו הופך את המסמך כולו כיחידה מושלמת וחתומה כחוק.

דוגמה להגדרה מתמטית מבוצעת על ידי מודד מוסמך

בדוגמה הבאה בחרנו להראות הגדרה מתמטית של מבנה לשימור אשר נבנה בתל אביב. כל קו במרחב הנבנה תואם במדויק את מיקומו של כל עצם המרכיב את סך האלמנטים הבנויים של המבנה. הצגנו את סך האלמנטים הבנויים בצורה שתתעד את מקומו וצורתו הגיאומטרית של המבנה כפי שתועד מדעית וכפי שמראה את כל ההיבטים שלו בחתכי תצוגה בתוקף חתימתו ואחריותו של מודד מוסמך אשר חתם על המסמך הכולל את התשריט כולו.