מיפוי פוטוגרמטרי ואורטופוטו

מיפוי פוטוגרמטרי, הינו תהליך המשלב צילום אווירי ופענוח מקצועי של התצלומים.
הפענוח ויצירת הקבצים הדיגיטלים באזורים שנמדדו, מבוצע על ידי מפענח תצלומי אוויר מקצועי.
המיפוי הפוטוגרמטרי מבוצע בקנה מידה קטן בדרך כלל, של 1:500 – 1:250000 .
המיפוי נותן אינדיקציה על המבנים בשטח, לצורך מיפוי ומדידה טופוגרפית קרקעית בקנ"מ 1:250 או 1:100.

המדידות מבוצעות בנוהל מבא"ת, ובהתאם לנהלי המרכז למיפוי ישראל.
תצלומי אוויר מיושרים ב"אורט ופוטו", ומטרתם למקם את התמונה, על תוואי השטח בעזרת נקודות ציון בעלות קואורדינאטות ארציות.
כך נוצרת תמונת האזור ברשת ארצית ובקנה מידה.

דוגמת תוכנית מדידה להורדה