תוכניות G.I.S

על מנת ליצור האחדה בנתוני מדידה גיאוגרפיים, החלו רשויות לאגד את כל החומר הקיים במאגר מידע גיאוגרפי – GIS
בביצוע מיפוי טופוגרפי, נדרשים המודדים המוסמכים בישראל לבצע את המדידות, ולערוך את המפות כך שיתאימו למאגר שנרשם בכל רשות ורשות.

לדוגמא: בפרויקט בניית גשר – לאחר בצוע מיפוי טופוגרפי בשטח של כ-1000 דונם, נמסרת המפה לאגף המדידות של אותה רשות.
הרשות תעביר את המיפוי למתכננים שונים בבנייתם.
כך, ניתן יהיה להימנע ממיקום הגשר תחת כבלי מתח עליון או גבוהה .כמו כן, ניתן לבודד מתוך מאגר המיפוי, נתונים על מערך שעוני מים וראשי מערכת.

למשרדנו ניסיון רב ביצירת קבצי מדידה במאגר GIS, על פי התקנים הדרושים, וצברנו ניסיון רב בניצול קבצים אלו מול הרשויות בפרויקטים שונים.

דוגמת תוכנית מדידה להורדה