מיפוי צנרת גז

המדידות לנושא פריסת צינורות גז מתחילות במוקד הפריצה איתורו הגיאוגרפי והגדרתו פלנימטרית ואלטימטרית והן מובילות את הפרויקט לכל אורכו והפעלתו מהמוקד במקור יציאת הגז והפצתו בזרועות מיפוי מדודות לאתרי ההחסנה והמפעלים שתוכננו לשם הפצתו.

המיפוי מהווה גורם ראשוני המסיע לקידום התכנון הכללי.

כל מערכות הגז מהאיתור הראשוני ועד לקבלת האישורים הנחוצים לקבלת היתרי בניה וחפירת מנהרות תת קרקעיות להולכת הצנרת.

זוית הנחת הצנרת ממקור היציאה ועד למפעלים צריכה להיות אחידה ומאוזנת ולצורך כך יש צורך בתווית נתיבי ביטחון להולכת הגז. תהליך זה של מיפוי נעשה בשילוב של מיפוי פוטוגרמטרי עם צפיפות מדידות במיפוי קרקעי וזאת בצמתים המהווים גורם ביטחוני מיוחד לצורך מיקום משאבות וצנרת מגופי גז בלחץ.

בהולכת הגז לאתרים ומהאתרים למוקדי ההזמנה יש צורך במערך מיפוי ומדידה שיתן הכשר לכל הנושא וזאת בכפוף לדרישות הרשויות הממשלתיות אשר עוקפות את ההיתרים השונים בנושא מערך לרישות ובקרת צנרת הגז המופעל בלחץ.

לקריאה נוספת – מיפוי צנרות גז טבעי / גז מראקציה – אתר חירייה

דוגמת תוכנית הנדסית להורדה