מיפוי פוטוגרמטרי ואורטופוטו

מיפוי פוטוגרמטרי, הינו תהליך המשלב צילום אווירי ופענוח מקצועי של התצלומים. הפענוח ויצירת הקבצים הדיגיטלים באזורים שנמדדו, מבוצע על ידי מפענח תצלומי אוויר מקצועי. המיפוי הפוטוגרמטרי מבוצע בקנה מידה קטן בדרך כלל, של 1:500 – 1:250000 . המיפוי נותן אינדיקציה על המבנים בשטח, לצורך מיפוי ומדידה טופוגרפית קרקעית בקנ"מ 1:250 או 1:100. המדידות...

קראו עוד

מיפוי לצורך שימור מבנים

שימור מבנה, הינו פרויקט בניה עבור מבנה, המוגדר כמבנה לשימור. מטרת הפרויקט, היא להחזיר את המבנה ממצבו המתיישן, לחזית המושלמת והמדויקת בימים בו נבנה. זאת, באופן מדויק, ומבלי לפגוע או לסטות מחזיתות המבנה ההיסטוריות, שתוכננו ובוצעו לראשונה. פרויקט שימור מבנים, מורכב משימור ותיעוד החזיתות, ולבנייה מחודשת הכוללת את כל התשתיות של פנים...

קראו עוד

תוכניות G.I.S

על מנת ליצור האחדה בנתוני מדידה גיאוגרפיים, החלו רשויות לאגד את כל החומר הקיים במאגר מידע גיאוגרפי – GIS בביצוע מיפוי טופוגרפי, נדרשים המודדים המוסמכים בישראל לבצע את המדידות, ולערוך את המפות כך שיתאימו למאגר שנרשם בכל רשות ורשות. לדוגמא: בפרויקט בניית גשר – לאחר בצוע מיפוי טופוגרפי בשטח של כ-1000 דונם, נמסרת המפה לאגף המדידות...

קראו עוד

מדידות פנים לתכנון ורישוי / תמא 38 / תשריט בית משותף

מדידות פנים נעשות לבתים פרטיים, מבנים, דירות, משרדים, חנויות ואולמות, ומטרתן – למפות בצורה מפורטת לצרכי תכנון. המדידות עוברות תהליך ממוחשב, ומועברות לקבצים דיגיטליים. התוצאה המתקבלת מתעדת באופן מדויק את הנכס במצבו הנוכחי. על בסיס מדידות אלו מבצעים האדריכלים תכנון מחדש, בהתבסס על המצב הקיים. במדידות אלו נוצרים נתונים בנוגע...

קראו עוד

חישובי שטחים והפקעות

לפי "חוק התכנון והבניה "1965, ביכולתה החוקית של רשות עירונית או ממשלתית, להפקיע בין 30% ל50% משטחה של קרקע פרטית, לצורך בניית פרויקטים המשביחים את המתחם. דוגמא להשבחה כוללת מתחמי תחבורה ציבורית, מתחמי מסחר ועוד. לצורך דיון ואישור התוכניות החדשות, יוצר היזם באמצעות מתכנן ערים (אדריכל בדרך כלל), תוכנית בנין עיר חדשה. על תוכנית זו...

קראו עוד

קדסטר

בשפה הצרפתית "קדסטר" פירושו – גבולות בין בעלי קרקעות נדל"ניות. את הקרקעות ניתן לתרגם אנליטית או מתמטית. דיוק בקביעת הגבולות המדויקים של החלקה, הוא נושא מורכב ביותר אשר דורש מיומנות וניסיון רב מהמודד המוסמך . קניית חלקה הרשומה ב"מרכז למיפוי ישראל", מלווה בהבנת פרטי החלקה: מספר גוש וחלקה, נתונים על שטחה ועוד. מיקום...

קראו עוד
עמוד 1 מתוך 212