חישובי שטחים והפקעות

לפי "חוק התכנון והבניה "1965, ביכולתה החוקית של רשות עירונית או ממשלתית, להפקיע בין 30% ל50% משטחה של קרקע פרטית, לצורך בניית פרויקטים המשביחים את המתחם. דוגמא להשבחה כוללת מתחמי תחבורה ציבורית, מתחמי מסחר ועוד.

לצורך דיון ואישור התוכניות החדשות, יוצר היזם באמצעות מתכנן ערים (אדריכל בדרך כלל), תוכנית בנין עיר חדשה.
על תוכנית זו לעבור ועדות מקומיות – עירוניות, ומחוזיות – ממשלתיות.
לאחר אישור התכנית הרעיונית, היא עוברת תהליך חישובי, על מנת להפכה למפה מדעית המסדירה הפקעת החלקות, וחלוקה מחדש.
זאת, על פי החוק וההיתרים שמבססים את הת.ב.ע.
תפקידו של המודד המוסמך שחתום על גבי התשריט המתמטי, להיות מתאם הרעיון בתוכנית, והפיכתה למפת נתונים מספריים וחישוביים .
התשריט כולל לוחות שטחי הפקעה, ועם אישורו של המודד המוסמך, הופך להיות מסמך חוזי – משפטי, אשר על בסיסו מחושבים ערכים כספיים בשטח הנמדד.

דוגמת תוכנית מדידה להורדה