קדסטר

בשפה הצרפתית "קדסטר" פירושו – גבולות בין בעלי קרקעות נדל"ניות.
את הקרקעות ניתן לתרגם אנליטית או מתמטית.

דיוק בקביעת הגבולות המדויקים של החלקה, הוא נושא מורכב ביותר אשר דורש מיומנות וניסיון רב מהמודד המוסמך .

קניית חלקה הרשומה ב"מרכז למיפוי ישראל", מלווה בהבנת פרטי החלקה: מספר גוש וחלקה, נתונים על שטחה ועוד.
מיקום החלקה הנקנית, מסומן באופן מדויק, כך שאין סתירה בין הרישומים למציאות בשטח.

על מנת לבצע את תהליך הקניה בלב שקט, ובביטחון רב, מומלץ לשלב מודד מוסמך ומקצועי.
מדידתו היא הבסיס לכל פרויקט הנדסי, ושמירה על איכות המדידה תימנע בעתיד תביעות וסיבוכים מיותרים מול בתי המשפט.

דוגמת תוכנית מדידה להורדה